0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Potrzeby osób z niepełnosprawnością w opinii pracowników uczelni

Szanowni Państwo

W związku z podjęciem działań w celu otrzymania dotacji przez naszą uczelnię, na zadania związane ze stwarzaniem osobom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. 
Przekazane przez Państwa informacje mają dla nas ogromną wartość, gdyż na ich podstawie będziemy w stanie zdiagnozować najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnością, związane z udziałem w procesie kształcenia. 

Ankieta anonimowa. 

Klauzula informacyjna
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego mieszcząca się przy ulicy A. Mickiewicza 5 w Lesznie.
2.    Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@pwsz.edu.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na otrzymanie dotacji, będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub do wycofania zgody na przetwarzanie.
4.    Pani/Pana dane nie będą udostępniane  osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji regulowanych odrębnymi przepisami prawa.
5.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PWSZ w Lesznie przysługuje Państwu prawo do: 
•    dostępu do treści danych
•    sprostowania danych
•    przeniesienia danych
•    cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6.    W sytuacji gdy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu  prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.